Elgström evoca a Eduard Toldrà a L’Ateneu

El passat 26 de juny va tenir lloc a l’Ateneu una conferència, presentada per en Josep Colobràn, sota el títol: “EDUARD TOLDRÀ, UNA VIDA DEDICADA A LA MÚSICA”.

Edmon Elgström Misol, Professor de Didàctica de la Música de la U.B., va explicar el valor de l’obra d’en Toldrà, amb motiu del cinquantè aniversari de la seva mort.

Comparteix