Convocat el XV Concurs de Narracions Curtes Josep Soler i Palet 2024

L’Ateneu Terrassenc, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, convoca el quinzè Concurs de Narracions curtes Josep Soler i Palet.

Josep Soler i Palet va possibilitar l’existència de la primera biblioteca pública a Terrassa. També va ser president de l’Ateneu Terrassenc des d’on va impulsar el primer certamen literari que es celebrà a Terrassa. És per aquestes raons i per retre-li homenatge, que s’ha creat aquest premi literari per tal de fer visible i donar sortida al potencial literari de totes aquelles persones que s’estan entrenant en el difícil art de l’escriptura.

La convocatòria d’enguany es regirà per les següents bases:

 1. Podran concursar-hi totes les persones majors d’edat que visquin a Terrassa o que estiguin vinculades a la ciutat per motius laborals o d’estudi.
 2. Cada concursant hi podrà participar amb un sol relat.
 3. Els relats presentats han de ser originals i inèdits i no poden haver estat premiats en d’altres certàmens o concursos.
 4. Quedaran automàticament descartats aquells relats que es detecti que estan escrits mitjançant Intel·ligència Artificial.
 5. Els relats poden ser redactats en llengua catalana o castellana.
 6. El tema del relat serà lliure.
 7. Els relats hauran d’estar encapçalats per un títol.
 8. Es presentaran mecanografiats a doble espai amb lletra Times New Roman 12 o Arial 12 mida DINA-4, escrits en una sola cara.
 9. L’extensió no serà superior als cinc folis =10.000 caràcters (amb espais).
 10. S’hauran de presentar en format Word a la bústia de correu electrònic info@ateneuterrassenc.cat indicant al tema del correu “Premi Soler i Palet 2024”, i facilitant les dades personals adjuntes al cos del correu on hi constarà: el títol de l’obra presentada, nom i cognoms de l’autor/a, telèfon i correu electrònic.
 11. El termini de lliurament serà el 10 d’octubre de 2024.
 12. El jurat estarà format per un/a membre del Consell de Cultura i de les Arts de Terrassa, dos representants de l’Ateneu Terrassenc, un/a professor/a d’escriptura creativa i un/a representant de la bct xarxa. El jurat es reserva la possibilitat de declarar el premi desert si ho creu convenient.
 13. Es premiaran 3 obres i els premis estaran relacionats amb la literatura i la cultura a la ciutat de Terrassa.
  – 1r premi: lot de llibres per valor de 120€ gentilesa de la Casa del Llibre i 400€ a càrrec de l’Ateneu Terrassenc.
  – 2n premi: lot de llibres per valor de 80€ gentilesa de la Llibreria Nikochan i 300€ a càrrec de l’Ateneu Terrassenc.
  – 3r premi: lot de llibres per valor de 60€ gentilesa de la llibreria La Temerària i 200€ a càrrec de
  l’ Ateneu Terrassenc.
 14. El jurat seleccionarà un màxim de 10 relats dels que en sortiran els tres guanyadors. Aquests relats seran publicats en format llibre al web de l’Ajuntament www.terrassa.cat, el mes d’abril de l’any següent.
 15. Els autors/es dels deu textos seleccionats rebran dues entrades cadascun/a per a l’Auditori Municipal, el Teatre Principal o el Teatre Alegria.
 16. El veredicte del jurat es farà públic el 19 de novembre de 2024 en el marc de la Festa de les Lletres, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, que es desenvoluparà al Teatre Alegria.
 17. En aquell mateix acte es farà entrega del llibre imprès als autors i autores dels 10 relats seleccionats en l’anterior edició del premi.
 18. Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de terceres persones sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
 19. La presentació de les obres al premi no implica la renúncia dels drets d’autor. No obstant, els autors cedeixen de forma gratuïta a l’Ateneu Terrassenc i a l’Ajuntament de Terrassa, els drets de reproducció, distribució i traducció a tots els idiomes dels relats presentats, en qualsevol format i modalitat d’edició.
 20. La mera participació en aquest certamen suposa la total acceptació de les bases així com les decisions del jurat.
 21. De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, les dades que les persones participants proporcionin, seran tractades amb total confidencialitat, amb la única finalitat que requereix el propi premi i de la utilització que en pugui fer l’Ateneu Terrassenc i/o l’Ajuntament de Terrassa per contactar amb els participants i enviar informació relacionada amb el premi. Qualsevol altre tractament requerirà el seu consentiment inequívoc. L’organització es compromet a mantenir l’anonimat de les obres no seleccionades ni guanyadores.

Terrassa, maig de 2024

Comparteix