Presentació

QUI SOM…

L’Ateneu Terrassenc, és una organització sense ànim de lucre, que té com a principal objectiu el foment de la cultura a la nostra ciutat. Les nostres arrels formen part de la historia social del nostre país. L’any 1877 amb un desig de millora social i cultural un grup de ciutadans compromesos amb el valors de Fraternitat, Igualtat i Solidaritat, i amb l’objectiu d’apropar la cultura a tots els seus conciutadans, varen fundar L’Ateneu Terrassenc.
L’any 1996 varem reprendre aquell bell anhel refonent-lo preservant els seus valors més preuats i alhora obrint-nos cap el futur, mantenint ferma la nostra voluntat de influir en la societat per transformar-la cap a noves fórmules de convivència solidària i respectuosa amb totes les idees i creences que ens envolten.

QUÈ PENSEM…

EN ELS NOSTRES ESTATUS HI REFLEXEM EL NOSTRE IDEARI: Ciutadanes i ciutadans de Terrassa de diferents opcions ideològiques coincidim en que, a la nostra ciutat, cal un fòrum, un lloc de trobada, un espai comú, on ens puguem aplegar tots aquells ciutadans i ciutadanes que independentment de les postres opcions, però amb una sensibilitat progressista vulguem, d’una manera fraternal i solidària, treballar pels següents objectius:

  • Crear un estat d’opinió ciutadana basat en la tolerància, el respecte, la convivència i la solidaritat entre les persones i els pobles.
  • Ser i ajudar a fer ciutadans i ciutadanes exemplars. Actuar en el món de la cultura, activitats humanitàries i de benestar social, directament o bé col·laborant amb entitats especialitzades.
  • Fer un país per tots el ciutadans i ciutadanes que se l’estimin i se’l vulguin fer seu.
  • Projectar la nostra ciutat i el nostre país al món, per tal d’aconseguir una Humanitat més justa, lliure i fraternal, on el respecte als Drets Humans sigui un fet.
  • Tradicionalment, un Ateneu ha estat una associació científica i literària, dedicada a elevar el nivell intel·lectual del seus associats i associades, mitjançant discussions, conferències, cursos i lectures.
  • Proposem superar aquesta faceta d’enriquiment personal afegint-hi como a element principal el objectius de projecció externa.

QUÈ FEM…

Creiem que el diàleg i el coneixement obren les portes de la llibertat, per això des de L’Ateneu Terrassenc, organitzem conferències-col·loquis, convidant als millors especialistes en cada matèria. Persones totes elles amb una clara vocació divulgadora i formació humanista, defensors del més alts valors de la democràcia i la convivència.
Des de la calma d’una sobretaula plantegem el Sopar-Tertúlia, una altra forma de tractar amb profunditat temes de caire social o cultural.
La nostra col·laboració amb altres entitats, ens permet oferir un ampli ventall d’activitats als nostres associats com: presentacions de llibres, trobades poètiques, exposicions científiques, biblioteca, assistència a concerts, espectacles teatrals, excursions culturals, etc

Comparteix