La Junta Directiva

L’Assemblea General, que l’Ateneu Terrassenc va celebrar de manera telemàtica el dissabte 6 de març de 2021, va escollir a Ramon Vidal com a nou president de l’entitat.

La Junta escollida està integrada per aquestes persones i càrrecs

 • PRESIDENT: Ramon Vidal Monràs
 • VICEPRESIDENTA 1ª: Cèlia Ros Gasset
 • VICEPRESIDENT 2n: Josep Maria Sans Escolà
 • SECRETARI: Jordi Centelles Amela
 • VICESECRETARIA: Marga Esteve Feliu
 • TRESORERA: Teresa Casals Cienfuegos-Jovellanos
 • VOCAL 1: Esther Martínez Vázquez
 • VOCAL 2; Aurèlia Llach Cruz
 • VOCAL 3: Ferran Peña Padrós
 • VOCAL 4: Josep Maria Casarramona Obiols
 • VOCAL 5: Manuel García García
 • VOCAL 6: Francesc Gasol Colomina
 • VOCAL 7: Maria Carme Canadell Jamilà
 • VOCAL 8 : Alberto Orta Martínez
 • VOCAL 9 : Antoni Massagué Casals
 • VOCAL 10: Jordi Armengol Sánchez
Comparteix