Fernández: Sense arbres, la vida desapareixeria del planeta en trenta dies

El responsable de l’arbrat de l’Ajuntament de Terrassa, Josep Manel Fernández, va protagonitzar el passat dimarts 15 de desembre,  una interessant i didàctica conferència a l’Ateneu Terrassenc sobre els arbres a la ciutat.

Fernández va explicar als assistents que els arbres ocupen la part inferior de la cadena tròfica. Sense ells la vida desapareixeria del planeta en el termini de 30 dies.

D’una manera clara i didàctica, el  conferenciant va anar desgranant tot un seguit de conceptes:

-La devoció pels arbres en algunes èpoques passades

-Comunicació entre les plantes tema que s’ha investigat recentment

-Incorporació dels arbres a les ciutats

-Els ciutadans i les molèsties que els arbres els hi poden ocasionar

-Els beneficis que els arbres aporten a la ciutat

-La necessitat de l’Educació a les noves generacions des del respecte als arbres

Les investigacions en aquest àmbit no sempre han tingut el reconeixement entre la comunitat científica. Richard A. Jorgensen va treballar en la interacció del RNA a la cel·la vegetal i ho va fer en petúnies. No va ser sinó al cap de 20 anys que els mateixos estudis referits en un cuc que van guanyar el premi Nobel al redescobrir els mateixos fenòmens. Aquest i d’altres casos similars demostren que la recerca en vegetals no gaudeix del mateix prestigi.

És també un factor determinant les actituds molt decantades cap a la egologia i massa poc cap a la ecologia. Les diferents aplicacions dels arbres en finalitats energètiques, estructurals, ornamentals, alimentícies, farmacològiques, culturals o simbòliques permeten concloure que els arbres no només són naturalesa sinó també són coneixement, art i cultura. En el nostre espai urbà disposem de unes 100 varietats diferents d’arbres alguns d’ells especialment rars

La nostra ciutat té el privilegi de proximitat amb el Parc Natural de Sant Llorenç que entre els cingles i canals mostra una singular diversitat vegetal. Això la faria idònia per disposar d’un espai d’interpretació del Parc Natural en el context d’un jardí botànic, projecte que es valoraria de forma molt positiva.

Comparteix