Assemblea General Ordinària 2024

Benvolguda sòcia,
Benvolgut soci,

D’acord amb l’article 25 dels estatuts vigents, em plau convocar-vos a l’Assemblea General de l’Ateneu Terrassenc, que tindrà lloc a la seu de l’entitat, al carrer de Sant Quirze 2, el dimecres 20 de març de 2024, a les 19:00 h., amb el següent

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea general de socis.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del 2023
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes del 2023
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria i Projectes 2024
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2024
  6. Votacions per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva de l’Ateneu Terrassenc
  7. Torn obert de paraules

Documents

Resum del calendari del procés electoral
• 20 de febrer. Convocatòria de l’Assemblea
• Del 21 de febrer al 5 de març (19h). Presentació de candidatures
• 7 de març, a les 12h – Proclamació de les candidatures vàlides
• Dies 11, 12, 13, 14, 18 i 19 de març , de 18 a 20h – Votacions presencials
• 20 de març, 19:00h. – Assemblea

Comparteix